Så kan företag arbeta för att förstärka affärsfokus i hela organisationen

Läs om ett aktuellt företagscase

Framgången kommer att vara helt beroende av den fokusering som uppnås

Läs om en av fem nycklar i tillväxtledning

Så blir affärsanalysen avgörande för framgången av nästa tillväxtresa

Läs om viktiga vägval

Ledarskap för tillväxt

Vilka är de bärande faktorerna att forma ett starkt ledarskap i förändring och tillväxt?

Strategi

Vad skapar den fasta ram och långsiktiga stomme som ger ledningen möjlighet att kunna styra resurseffektivt?

Operativ stategi

Hur kan företag utveckla en effektiv taktik, med dynamiska arbetssätt för att få spets ut mot marknaden?

Operativ

Vilka är de moment som behöver samspela för att tillväxtresan ska ligga i framkant ut mot kunderna?

Skapa mera tillväxt med mindre resurser

I min vardag som företagsutvecklare möter jag många ägare och ledare som är på väg ut mot nya tillväxtresor och behöver välja sätt att ta sig fram till målet. I vardagen sköljer vågorna av utmaningar in i en ständig ström. Hur kan vi välja rätt väg i allt detta? 

Effektiva tillväxtresor handlar mycket om systematik och dynamik, och timing så klart! En stor andel av de företag som lyckas har en struktur som ger stark fokusering, och en kultur som strävar framåt och ger effektivt resursnyttjande.

Här kan du lära om arbetssätt, faser och steg som ger just detta, effektiva tillväxtresor. Kryddat med framgångsfaktorer för ledarskap för tillväxt samt skarpa tillväxtcase direkt från näringslivet.

Vill du fördjupa dig ytterliggare eller få in ett bollplank i din verksamhet så tveka inte att höra av dig.

Tillväxthälsningar
Jonas Ulander

Jag utför tjänster för tillväxtledning

Projekt

Ledare

Företag

Individer

Facebook

Häng med via facebook, följ tillväxtstudion som håller dig uppdaterad och gör livestreaming.

Youtube

Häng med via facebook, följ tillväxtstudion som håller dig uppdaterad och gör livestreaming.

LinkedIn

Häng med via facebook, följ tillväxtstudion som håller dig uppdaterad och gör livestreaming.