Läs om 3 faser för företag i tillväxt

Strategi
Som grund för varje framgångsrik tillväxtresa behöver det finnas en väl avvägd strategi. Ett tydligt Vad. I denna fas görs de avgörande grundval som ska styra arbetet. Läs mer ->
Operativ Strategi
I gränssnittet mellan strategi och praktiskt dagligt utförande behövs det en kärna, Hur, som blir ett ramverk med vilka operativa strategier som ska ge förutsättningar att ligga i framkant ut mot marknaden. Läs mer ->
Operativ
För att strategin ska bära hela vägen och generera önskat resultat kommer tydlighet kring Vem som ska utföra vad och hur att vara avgörande om det faller eller lyfter. Särskilt tydligt är det i de operativa fasen. Läs mer ->

Läs om 15 steg som bygger tillväxtresan

Ägardirektiv
För de företag som vill lyckas är det viktigt att ha en tydlig målbild. Och den verkställande operativa ledningen måste ha direktiv att bygga strategierna på. Läs mer ->
Affärsanalys
Det behövs en väl grundad bild av nuläget och vart styrkor och svagheter finns. Resultat och analyser att basera val av områdenm för fokusering framåt utifrån. Läs mer ->
Kartläggning
För att kunna göra rätt vägval är kvalificerade undersökningar en viktig pusselbit. Det innebär för stor risk att jobba utifrån gissningar och uppskattningar. Läs mer ->
Strategival
Det praktiska vardagliga arbetet med att verkställa behöver grundas i väl avvägda vägval. Och utifrån dessa formas bärande organisation och arbetssätt. Läs mer ->
Positionering
Det är viktigt att fastställa med vilka styrkor man vill profilera sig i extern kommunikation. Och anpassa budskap som ger rätt position och konsekvens. Läs mer ->
Resursstyrning
För att driva mot direktiv och mål är ett fokuserat resursnyttjande nyckeln. Allt behöver handla om att få utväxling och kraft för rätt strategi och taktik. Läs mer ->
Organisation
Det är avgörande att bemanningen, funktioner och drivkrafter, är rätt för de strategier ska genomföras. Det gäller att säkerställa att rätt individer är med. Läs mer ->
Erbjudande
För att bryta igenom konkurrens och informations-överflöd krävs ett starkt totalerbjudande. Medvetet paketerat med en prissättningsstrategi som är lönsam. Läs mer ->
Affärsmodell
För att hantera vågorna av utmaningar och möjligheter behövs en dynamisk affärsmodell. En operativ karta som skapar tryck i genomförandet av strategier. Läs mer ->
Aktivitetsledning
Det behövs fokusering och konsekvens för att arbetet ut mot marknaden ska bryta igenom. Bärande huvudströmmar för aktiviteterna behöver fastställas och belönas. Läs mer ->
Styra och mäta
För att driva mot huvudmålet behöver arbetssätt och ersättningar baseras på rätt nyckeltal. Och resultatet behöver presenteras tydligt och motiverande. Läs mer ->
Interna Processer
Det är balansen mellan funktioner och avdelningar som avgör resultat i arbetet. Samspelet måste säkerställas för att undvika förödande låsningar. Läs mer ->
Säljledning
För att rikta säljorganisationens fokus rätt behövs aktiv säljledning. De som (ofta ensamma) springer i spets behöver motiverande coachning och energi. Läs mer ->
Aktivitetsplan
Det är mixen och konsekvensen i flödet av aktiviteter som kommer att avgöra resultatet. Systematik och dokumentation är grundstenar som måste fungera. Läs mer ->
Säljorganisation
För att uppnå resultat gäller det att ha rätt personal med rätt drivkrafter och kompetenser. Rätt individuell motivation och pro-aktivitet är nyckeln. Läs mer ->

Läs om ledarskapets 5 nycklar i tillväxtarbete

Rätt bemanning
Det handlar om avgörande strategisk bemanning och att säkerställa att rätt fokus och drivkraft finns i genomförandet. Läs mer!
Rätt fokusering
Utvecklingtempo och konkurrens är så utmanande i alla branscher idag att enda vägen att bryta igenom är att fokusera och arbeta konsekvent. Läs mer!
Rätt styrning

I det här . Läs mer!

Rätt uppföljning

I det här . Läs mer!

Rätt belöning

I det här . Läs mer!