AFFÄRSMODELL

I det viktiga gränssnittet mellan strategi och praktik behövs alltid en affärsmodell

Dagens tillväxtresor behöver vara dynamiska och hela tiden hantera förändringar i vardag och verklighet. Det mest metodiska sättet att möta marknaden i detta är att forma en affärsmodell som är basen i hur erbjudandet ska föras ut till marknaden i de olika strategival som visar vägen.

Gränssnitt mot genomförande

Affärsmodellen är brytpunkten mellan strategi och dagligt praktiskt arbete. Här delas arbetet upp i två delar. En intern och en extern. Med totalt nio områden som alla skapar synergier och driver arbetet ut mot marknaden framåt.

Affärsmodellen fungerar som ett operativt verktyg för att genomföra strategierna och länkas till kartan för aktivitetsledning som bygger vidare. Affärsmodellen är ett betydligt mer flexibelt arbetssätt än den traditionella marknadsplanen.

Kopplat till en rutin med ständiga förbättringar vid återkommande tillfällen under verksamhetsåret.

Möter vågor av utmaningar

Rätt använt möter affärsmodellen de ständiga rörelser som sker i marknaden och det egna företaget. Där t.ex egen bemanning, förutsättningar hos leverantörer, egen och andras innovation samt konkurrenteras strategier ställer stora krav på direkt handlingskraft.

Business Model Canvas är ett verktyg som ger förutsättningar att möta utmaningar och möjligheter och löpande göra förändringar i det dagliga.

Med fokus på styrning av nyckelresurser och nyckelaktiviteter. Samt nyckelpartners och kanaler för kommunikation och distribution. Med koppling till paketering och prissättning för att vinna intäktsströmmar.

Ger avgörande flexibilitet

Vare sig företag väljer att fokusera på interna eller externa delar så är allt i en ständig rörelse. För att skapa tillväxt i detta tempo är ett dynamiskt arbetssätt en nyckel i växlingen mellan strategi och genomförande.

.

Ett steg i Operativ strategi-fas (Hur)