ÄGARDIREKTIV

Som inledning på varje ny tillväxtresa krävs att det finns ett ägaredirektiv med mål att sikta på

Som inledning på varje ny tillväxtresa krävs att det finns ett ägaredirektiv med mål att sikta på. Detta oberoende om det gäller hela bolaget eller om det handlar om ett avgränsat område i verksamheten.

För de som vill lyckas är det viktigt att ställa sig frågan vart ska vi vara om till exempel tre eller fem år. Och därefter sätta mål inom områden som ekonomi, hållbarhet och även sociala mål. För att ha något att ha något att basera avgörande strategival på.

Det företag som inte har något mål med sin resa kommer inte heller att kunna göra rätt taktiska vägval. Man ser inte resmålet och inte kartan.

Ramar in och tydliggör

Den verkställande operativa ledningen måste få direktiv att bygga strategierna på. Och all operativ personal behöver, i en omfattning anpassad för funktion och individ, förstå vart ledningen vill styra företaget för att kunna vara dedikerade och fokuserade i genomförandet.

Ägaren, eller ägarna, har ett stort ansvar för att formulera ett tydligt ägaredirektiv. Som är baserat på ett nuläge och förutsättningar som gör målbilden relevant.

Stor skillnad mellan bolag

I små bolag finns det sällan ett ägaredirektiv. Men i mellanstora nästan alltid. Dock är direktiven inte alltid fullt ut relevanta. Att ha en väl förankrad nulägesbild ger förutsättningar för att formulera ett bra ägardirektiv. Detta inkluderar såväl interna förutsättningar som externa faktorer.

Det kan vara viktigt att tydliggöra att ett bra ägardirektiv inte går in och reglerar verkställandet. Det handlar om steget före, att skapa en god grund för viktiga beslut och vägval framåt.

Fakta eller känsla

Saknas denna viktiga förståelse nuläget blir ägardirektivet baserat mera på känsla än fakta. Det är väldigt riskabelt, och kan bli rejält dyra misslyckanden när det kopplar vidare till strategival och resursstyrning

.

Ett steg i strategifasen (Vad)