AKTIVITETSLEDNING

För att aktiviteter inom marknad och sälj ska bryta igenom effektivt krävs tydlig fokusering

I verkställandet av strategi och nyckeltal är det viktigt att ha en karta som tydligt pekar ut vägen för aktiviteterna för att nå målet för tillväxtresan. För att lyckas med detta behövs styrning av de aktiviteter som ska utföras.

Med arbetssätt för att ta kontroll över vad som händer ute på marknaden där företaget ska växa. Här behöver företaget sätta ramarna. Det handlar inte bara om nyckeltal utan även att forma fokusområden för de aktiviteter som ska genomföras.

Styra konsekvent på målet

När det kommer till genomförande lägger många företag tillväxtresan i händerna på sin operativa personal utan att styra fullt ut. Många säljorganisationer jobbar då inkonsekvent och kortsiktigt. Det är vanliga faktorer som gör att tillväxtsatsningar misslyckads.

För att lyckas handlar det om att sätta tydligt fokus genom att fastställa strömmar av aktiviteter. Samt kopplat till det endast belöna de aktiviteter som styr på det gemensamma målet.

För detta finns det ett styrdokument, en strategikarta, som styr de aktiviteter som ska göra att tidigare strategival genomförs i praktiken.

Karta som tydliggör

Med strategikartan som verktyg går arbetet in i aktivitetsläge. Här defineras tydligt de huvudströmmar av aktiviteter som ska genomföras.

Med fastställda fokusområden för att skapa konsekvens och spets i det praktiska arbetet med marknadskommunkation och försäljning. Det tydliggör gränssnittet mellan olika delar i organisationen och skapar samsyn.

Ger aktivt dagligt stöd

Arbetssättet är starkt operativt och ger stöd till hela organisationen. Alla behöver inte göra exakt likadant men alla måste jobba med samma huvudströmmar i arbetssätt och målbild.

När det strategiska och operativa möts finns alltid framgångsfaktorer som behöver säkerställas. Bemanning, utveckling, resurser och interna processer är några av dessa.

.

Ett steg i Operativ strategi-fas (Hur)