AKTIVITETSPLAN

Med rätt mix och tidsstyrning kommer effekten av aktiviteterna att öka mångfalt

I den operativa spetsen blir aktiviteterna vägen fram med strategier och planer. I detta är rätt mix och konsekvens avgörande för resultatet. Många förlorar effektvärden och minneseffekter då man inte har en genomtänkt plan för sina aktiviteter.

Det är en summa baserat på formeln aktiviteter över tid som avgör sannolikhet till att bryta igenom när det kommer till att nå ut till marknader och kunder.

Systematik och dokumentation

För att lyckas med detta kommer systematik och dokumentation att vara grundstenar som bär arbetet framåt.

För att styra, mäta och motivera den personal som ska genomföra aktiviteterna kommer nyckeltal och belöning att vara avgörande.

Fokus och framgång kommer från mätpunkter som tydligt styr på strömmar av aktiviteter som ger konsekvens.

Rätt mix och repetition

Det handlar om att mixa de olika sälj och marknadsföringssätt som finns så att det möter de individuella behov som kunderna har när det gäller att få ta del av information.

Några vanligt återkommande sätt är personlig kontakt, tryckt kommunikation, digital marknadsföring samt fysiska och digitala evenemang.

Företag behöver sända sitt budskap på fem olika sätt för att nå fram till mottagaren. Och det kommer att behövas ett starkt samspel mellan sälj och marknad för att få effekt. Det är som i skolans värld. Många behöver mixa sätt att ta in information, tillsammans med repetition för att minnas och lära.

Avgörande regelbundenhet

Till det handlar det om att ha en regelbundenhet när det kommer till tid. Då detta också kommer att påverka hur vida kunden minns företaget när denne påbörjar en inventerings- eller köpprocess.

Företags tillväxtresa kommer att uppnå helt olika resultat beroende på hur aktiviteterna genomförs. De företag som varierar aktiviteter och genomför dessa enligt en genomtänkt process och tidsplan kommer att lyckas bäst.

.

Ett steg i Operativa fasen (Vem)