CASE

Att bygga upp strukturen för en eftermarknadsfunktion

Ingångsvärde

För de företag där möjligheten finns är det en bra väg att fokusera sin tillväxtresa till att utveckla sina affärer inom eftermarknadsområdet.

I detta Case, med ett mellanstort svenskt bolag, finns som grund ett behov av att samla ihop organisationen och få samsyn i avgörande frågor. För att kunna säkerställa fokus och konsekvens i genomförandet.

Bakgrund

Efter att ha levererat system en längre tid finns behov av ökat fokus på eftermarknadsaffären. Med ett stort antal system ute på marknaden och ett starkt varumärke hos kunderna är grundförutsättningarna goda för
framgång.

För ändamålet behövs en operativ strategi med rätt totalerbjudande, prissättningsstrategi och affärsmodell tillsammans med rätt aktivitetsledning. Och förankring mot den operativa personalen.

Framgångsfaktorer

Fokusering och att få med sig organisationen handlar i många fall om att hitta rätt balans med ett strukturerat och samtidigt dynamiskt arbetssätt. Att vara inkluderande men samtidigt också styra mot ett tydligt mål och syfte.

För denna verksamhet är de strategiska besluten tagna och det handlar om att forma en operativ strategi, en daglig taktik, för hur erbjudandet ska föras till marknaden. I grunden bygga en dynamisk affärsmodell med bärande nyckelområden och till det ett totalerbjudande med rätt balans i villkor och mjuka kringfördelar. Och sedan till det sätta områden för aktiviteter som med konsekvens kan bryta igenom konkurrens och informationsöverflöd. Ovanpå det, som spets ut mot marknaden handlar mycket om att genomföra aktiviteter inom försäljning baserade på väl avvägda nyckeltal som driver rakt på målet.

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande