CASE

Att etablera företaget på nya geografiska marknader

Ingångsvärde

För många företag bygger tillväxtresan och målet att göra mera affärer på att etablera sig på nya geografiska marknader med samma erbjudande som man redan arbetar med på andra platser.

Just detta Case, för ett lokalt bolag med 15 anställda, ligger grunden till framgång om samordna fokus och ta första steget framåt genom en tydlig etableringsstrategi för ett urval att rätt företag och kontaktpersoner.

Bakgrund

Efter att över tid varit starka på hemmamarknaden en tid finns behov att ta nästa steg med etablering i närregionen. Bemanning och relationer finns förberett och det handlar om att driva på och ta en tydlig position.

För att lyckas med detta behöver företaget rikta resurser och fokus. I det arbetet behöver verksamhetens nyckelkompetenser samlas kring en strategi och kopplat till det aktiviteter för första steget i etableringen

Framgångsfaktorer

Framgången i en tillväxtresa är i de allra flesta fall helt baserade på att det finns struktur och samsyn i genomförandet. Det är endast med detta som grund det går att styra rätt och få den riktning och det resursnyttjande som man behöver för att lyckas skapa effekt och mera affärer.

I denna verksamhet var en avgörande faktor att kartlägga och förstå tillgängliga geografiska marknader. För att baserat på resultatet av undersökningar och analyser ta steget med att prioritera med vilka styrkor man skulle ta steget in och etablera sig rätt från start. När man visste detta var nästa steg med att skapa avgörande konsekvens och spets i aktiviteter ut mot potentiella kunder lättare.

Arbetsprocess

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande