CASE

Att förstärka affärsfokus i hela organisationen

Ingångsvärde

För många företag ligger grunden för tillväxtresan i att förstärka relationerna till den befintliga kundbasen. I detta är det viktigt att flera delar än marknadssidan kan ta ansvar för och utveckla affärerna på ett aktivt sätt.

I detta Case, med en relativt litet företag, ett konsultbolag, finns som behovet att inkludera alla funktioner som har kundkontakt i arbetet. Att som grund få alla förstå vikten av relation och engagemang i alla led för att skapa kundnöjdhet och lojalitet.

Bakgrund

Efter att tidigare arbetat med utesäljare behöver företaget idag ställa om. Fokus ska ligga på att lyfta fram relationen med interna samordnare och specialisterna ute på fältet. Och därmed ge kunderna tillgång till de personer som tydligast
förstår deras verksamhet och direkt kan ge goda råd och nära relation.

För att uppnå detta behövs rätt motivation och kompetens hos medarbetarna. Och rätt modell för att mäta och belöna

Framgångsfaktorer

För att bryta igenom med detta arbete krävs ett inkluderande arbetssätt där de olika funktioner och individer som berörs på ett tydligt sätt får möjlighet att dels förstå syfte och mål, och detta fall får en chans att förstå respektive funktions betydelse för att göra kunden nöjd.

Grunden för att lyckas med denna satsning är att forma tydliga och väl förankrade rutiner. En första pusselbit i det är att företagets ledning analyserar och sätter mål, specifika och mätbara mål, som har förutsättningar att vara realististika och bli accepterade hos den operativa personalen.  Baserat på det kan man sedan koppla på interna processer där varje funktion och individ har uppgifter som bidrar till den helhet som ska leda till tänkt resultat. Det är viktigt att ansvar och tydliga mål kommuniceras så att alla förstår. Det får inte finnas några smitvägar.

Kopplat till det kan det sedan behövas kompetensförstärkning och coachning. Det är viktigt att alla, särskilt de som inte är rena säljare, får möjlighet tills rätt stöd för att komma igång. Därefter krävs aktiv säljledning med uppföljning och återkoppling, så att alla förstår hur man ligger till. Som topp på allt detta behöver det ofta finnas någon form av koppling till belöning.

 

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande