CASE

Att öka affärsvolymen på ett specifikt kundsegment

Ingångsvärde

En stor del av de företag som vill göra tillväxtresor prioriterar att göra det med fokus på de kundsegment där man redan är väl etablerade. Detta genom att som en del gå djupare in på marknader där man redan är etablerade samt parallellt gå in på nya geografiska marknader.

Företaget i detta Case, ett lönsamt bolag med 25 MSEK i omsättning, har som grund ett behov av att rikta resurser och dra nytta av starka relationer som nyckelreferenser för att ta steget mot mera affärer.

Bakgrund

Efter att ha arbetat med flera inriktningar finns en önskan att förstärka det område som innebär större affärer genom projekt. Med goda relationer till marknaden och erkänt hög kvalitet i leveranserna ligger avgörande pusselbitar
på plats.

För att ta ett grepp och få kraft i genomförandet behövs en operativ strategi och rätt fokusering i aktiviteter och erbjudande. Och till det etableringsstrategier för nya geografiska marknader.

Framgångsfaktorer

I grunden handlar varje framgångsrik tillväxtresa om att fokusera och nyttja tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. För att få full effekt måste ledning och anställda gå åt samma håll och se en motiverande målbild.

I detta företag har steg ett varit att kartlägga förutsättningarna för att göra mera affärer på prioriterade marknader. Att hitta potentiella kunder, företag och kontaktpersoner. För att sedan utifrån det och de styrkor man har med sig in i arbetet kunna forma en första affärsmodell. Kopplat till det är nästa steg att koppla på interna resurser, kompetenser och timmar, för att kunna säkerställa att arbetet med att genomföra marknadsaktiviteter och därigenom gå ut med aktuellt erbjudande  ska kunna vara möjligt.

 

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande