CASE

Att satsa på egna varumärket och den egna produktportföljen

Ingångsvärde

För en del företag handlar tillväxtresan om att göra mera affärer inom det egna varumärket och den produktfölj som finns inom området. I detta företag finns precis som hos många andra behov av att skapa struktur och fokus i arbetet med att sätta det egna varumärket på marknaden på ett effektivare sätt.

Bakgrund

Efter att ha varit framgångsrika på en begränsad marknad med sitt varumärke genom att jobba med produktutveckling, design och kampanjer så är ambitionen att växa affärerna starkt de kommande åren.

Produkten och profilen har all potential. För att ta nästa steg kommer det vara viktigt att samordna och fokusera. I det arbetet behöver alla inblandade ha samsyn och en gemensam målbild för sitt arbete.

Framgångsfaktorer

Det finns alltid bärande faktorer i en tillväxtresa. Viktiga faser och steg som ska leda rätt och skapa konsekvens – för att i nästa steg säkra genomförandekraft och resursnyttjande.

I detta Case har energin riktats på att bygga rätt affärsmodell  baserad på tydliga och fastställda styrkor kommer att vara en avgörande faktor. Tillsammans med ett starkt samspel mellan de olika funktioner som är berörda i bolaget. Samt att med grunden i detta forma totalerbjudande med rätt nivåer och variabler för villkor och kringfördelar. Som sedan ska kunna kanaliseras ut genom ett konsekvent arbetssätt ut mot marknaden.

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande