CASE

Att utveckla affärerna på nya kundsegment

Ingångsvärde

För många företag är rätt väg för mera affärer att ge sig in i nya kundsegment med de kunskaper, produkter och tjänster, som man förvärvat inom närliggande branscher eller sektorer. På såväl redan aktuella geografier som nya geografiska marknader.

För detta bolag, en av marknadsledarna i sin ursprungliga nish, är denna väg ett  naturligt strategival. Kopplat till det finns behov att skapa samsyn och marknadsfokus genom att landa i väl genomtänkta arbetssätt. Med sin långa bakgrund inom en specifik bransch kommer man att behöva vara mera marknadsorienterade för att kunna ta sig in på nya segment och marknader.

 

Bakgrund

Efter att varit en av marknadsledarna under en lång period finns behov att ta sig an marknaden med mera uppsökande försäljning. Med ett starkt varumärke som grund finns potentialen.

För att komma framåt behöver verksamheten bli mera framåtlutat och rörlig mot marknadens behov såväl när det gäller produkter som tjänst. För att lyckas behövs samsyn internt, tydlig positionering och offensiv aktivitetsledning för genomförandet.

Framgångsfaktorer

För att få effekt med sina satsade resurser och för att verkligen kunna nå måluppfyllelse behöver man arbeta strukturerat och fokuserat. Annars kommer tillväxtresan att vara inkonsekvent och riskera att falla sönder. Många företag hamnar där, i nästan alla fall handlar det om att man intehaft ett arbetssätt som hållit ihop arbetet på rätt sätt.

För detta företag har resan till att göra mera affärer handlat om att välja rätt kundsegment och rätt geografi. Det är inte lätt när det finns många alternativ. Vägen framåt handlar om att kartlägga, prioritera och första med vilken position man har en chans att etablera sig. När man vet det kan man arbeta med att säkerställa att de aktiviteter man genomför inom marknad och sälj är fokuserade och konsekventa. Det kommer att handla om att pricka rätt, att rikta marknadskommunikation och säljinsatser mot där de kan få bäst effekt. Motsatsen är inkonsekvens och svagt resursnyttjande, vilket alltid kommer att äta strategier och processer till frukost.

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande