CASE

Att utveckla säljorganisation och interna processer

Ingångsvärde

För många företag som vill skapa tillväxt handlar det om att rikta sina resurser och säkerställa att man uppnår rätt fokusering och pro-aktivitet i säljorganisationen.

I detta Case, med ett litet snabbväxande svenskt bolag, finns ett stort behov av att effektivisera och skapa struktur i marknads- och säljarbetet.

Bakgrund

Efter att ha expanderat kraftigt under ett antal år finns behov av samordna och tydliggöra förväntningarna i arbetet med marknadsföring och försäljning. Med en stark produktportfölj och bra geografisk spridning är grunden lagd och det som kommer att avgöra framgången i nästa steg är vilken säljkraft man lyckas kanalisera ut.

För att ta nästa steg behöver företaget skapa en plattform för alla de individer som anställts de sista åren och tillsammans med dessa sätta formen för målbild och förväntningar i det dagliga arbetet.

Framgångsfaktorer

För att få önskad genomförandekraft handlar mycket om att få med sig alla på banan. Att som grund sätta relevanta och rimligt utmanande mål att styra och mäta utifrån. Utifrån detta finns förutsättningar att skapa engagemang och gemensam fokusering.

För att få effekt i nästa steg, i det operativa dagliga arbetet, är det sedan av stor vikt att landa i huvudströmmar av aktiviteter som kan skapa konsekvens och bryta igenom ut mot marknaden. Aktivitetsledning och interna processer kommer att vara avgörande för att få ut maximal effekt av satsade resurser. Man kommer att vinna många mereffekter genom att samordna och gå framåt tillsammans i effektiva aktivitetsplaner. Nyckeln för genomförandet är aktiv säljledning.

Alla kan inte arbeta som dom vill och köra sitt race. Utan det behöver finnas ett samspel i allt från prioriterade kundsegment, erbjudandestrategi och marknadskommunikation för att ta nya kunder.

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande