CASE

Att utveckla samspelet mellan marknad och sälj

Ingångsvärde

För många företag handlar möjligheten att bryta igenom informationsöverflödet och få effekt i rådande konkurrens om att vara effektiva och precisa i sin marknadskommunikation.

I detta Case, med ett mellanstort svenskt bolag inom tillverkningsindustrin, finns behov av att utveckla och skapa samordning i de aktiviteter som genomförs ut mot marknaden.

Bakgrund

Efter att under en längre tid endast ha arbetat på intern efterfrågan om aktiviteter från säljsidan skulle verksamheten behöva stärka upp samspelt med marknadsavdelningen och planera för att få ett mera pro-aktivt arbetsätt.

Man behöver skapa rutiner för ett effektivare arbete med att stödja
regionansvariga säljare med förstärkande aktiviteter ut mot marknader och kunder. Och på så vis skapa mereffekter genom att tryckt och digital kommunikation blir samordnad med den relationsförsäljning som genomförs.

För att lyckas behöver samsyn skapas kring vilka arbetssätt och metoder som finns och hur dessa kan skapa effekt.

Framgångsfaktorer

För att lyckas med detta är det en viktig del att alla inblandade får samma förståelse för metoder och principer för effektiv kommunikation. Och att på så vis skapa samsyn och gemensam motivation för att samspela och bli bättre tillsammans.

Då berörda personer på säljsidan ansvarar för olika regioner och har olika marknadsplaner och behov gäller det att skapa rutiner för hur marknad ska kunna stödja respektive region med effektiv kommunikation. Rutiner för gemensam planering.

Här handlar det om att  periodisera information och koppla till teman som säsong, kampanjer eller annat. Detta ställer även krav på säljaren att planera sin verksamhet på ett sådant sätt att marknadssidan ”kan följa med” och leverera beställt material i tid. Det blir avgörande att de interna processerna med rutiner efterlevs. Så att det på så vis skapas rätt förutsättningar för att de aktivitetsplaner som behöver skapas, och de resurser som satsas, ger resultat ute på marknaden.

I dagens informationsöverlöd kommer säljorganisationen alltid att vara beroende av marknadssidans stöd för att bygga de mattor av kommunikation som ger en top of-mind position när köpprocessen hos kund påbörjas.

 

Genomförda steg

Läs om flera aktuella kundcase

Ta del av 9 kundcase där vi presenterar hur arbetet genomförs för att för företag att växa!

Tidsåtgång (h)

Period (mån)

Medverkande