Ja det är klart, att gissa är ett sätt, men det kommer inte att ge dig rätt väg!

Frågan är ju hur ofta man hittar rätt om man gissar sig fram bland ojämnheter, hinder och fallgropar? Utan karta! Vad tror du som ledare? För egen del är jag tveksam om jag sett ett enda fall där det funkat när den som letar sig fram är på obruten mark.

I företagstermer betyder tillväxtresan går i nya sammanhang med fokus på nyförsäljning (dvs, obruten mark). Vilket kan vara både inom nya och befintliga geografiska marknader, kundsegment och affärsområden.

Om vi tar i en titt i verkligheten och min vardag som företagsutvecklare så möter jag många företag varje år. Det som framträder är tydligt, de som arbetar med blicken uppe och gör sina kartläggningar och analyser lyckas tydligt bättre.

Varför tar jag då upp det här? Jo, det tros och gissas för mycket i företagen! För få gör kartläggningar av viktiga förutsättningar. Och för många företag väljer strategier och arbetssätt baserat på känsla och gissningar när dom arbetar med något så viktigt som att styra sin verksamhet. I och med det tar många för stora risker. Och när, eller om, vi kommer fram till målet är vi ofta rejält försenade, och mindre lönsamma än vad som kunnat vara fallet!

Tron att nulägeskänslan är rätt, och att det räcker med den erfarenhet man har i sin närhet, är det som spelar väldigt många företagsledare och bolag ett rejält spratt. Resultatet? Det är ganska klarlagt…

Mera i klartext. Det tros och gissas för mycket!
Det får inte var du och det företag där du befinner dig!

Därför ger jag dig fem steg som är viktiga att jobba med för att säkerställa att färdvägen blir rätt:
 • Avgörande underlag
  Kartläggningar av förutsättningarna inom det område du vill gå in i, eller växa, på är grundläggande och ger avgörande underlag för att du ska kunna fatta bra långsiktiga strategiska beslut
 • Viktiga faktorer
  Du behöver göra kvalificerade undersökningar av målgrupper, konkurrenter, fungerande marknadsföringskanaler och inte minst möjligheten att rekrytera (tillgång, löneläge) om ni ska anställa inom området
 • Möta marknaden
  För innifrånperspektiv är det också viktigt att du lägger tid på att träffa åtminstone ett par av de kunder du ser att ni ska och kunna nysälja till eller sälja mera till och fråga hur dom ser på marknaden
 • Visar vägen
  När du har dessa fakta som grund, sammanställer och analyserar, kommer du att ha riktiga fakta som visar vägen för hur du och företaget behöver lägga upp arbetet för att kunna skapa tillväxt
 • Marknadsanpassning
  Även om mycket behöver vara lika för att det ska gå att få viktiga synergier så måste ert arbete anpassas en hel del till aktuell marknad och då kommer er egen ”förförståelse” att bli avgörande

Det var lite om kartläggningar och vad du kan få ut genom att vara duktig inom detta område. Hur mycket tid och pengar ska vi då lägga på detta? Det viktigaste svaret på det är nog att det finns inget dyrare, och tråkigare, att misslyckas på inom ett område där man haft förhoppningar om att lyckas!

Vad det ska få kosta måste stå i förhållande till vad och hur mycket man vill satsa och hoppas att man ska vinna, det får styra val av arbetssätt och investering. Har du frågor om det eller annat kring hur du gör bra analyser och kartläggningar så är du alltid välkommen att höra av dig.

Tillväxthälsningar
Jonas Ulander
Grundare av Tillväxtstudion
https://www.linkedin.com/in/jonasulander/