Det handlar om att välja en så rak väg som möjligt fram till målet!

Konkurrenskraft och lönsamhet handlar om att hitta den position som ger dig och företaget högsta möjliga sannolikhet att lyckas. Det behöver alla företag för att kunna bryta igenom konkurrens och informationsöverflöd på ett effektivt sätt.

Samma för allt och alla fungerar inte och viktiga frågeställningar är därför ”vad är bäst för denna marknad?”, ”vad i våra styrkor kommer vi att lyckas bäst med?” samt ”med vilket arbetssätt blir vi mest lyckosamma?” Och sedan styra organisation, erbjudande och affärsmodeller konsekvent utifrån detta.

Kort och gott, att förstå geografiska marknader och kundsegment rätt och att anpassa sina arbetssätt utifrån vad som kan funka bäst!

Jag vill ge dig dessa tips och tankar angående positionering:

 • Rätt marknadsposition
  Rätt position för var och en av valda marknader eller kundsegment är en framgångsfaktor
 • Vinnande styrkor
  Det handlar om att veta vilka egna styrkor som ger bäst potential och konkurrenskraft
 • Förstå konkurrenterna
  Vetskap om konkurrenternas styrkor och strategier visar tillgängliga positioner
 • Marknadsanpassning
  Vald position behöver påverka egna arbetssätt gällande organisation, erbjudande och affärsmodeller
 • Långsiktigt arbete
  Det är avgörande att ni har möjlighet att verka i den valda positionen långsiktigt och konsekvent

Rätt positioneringsstrategi avgör ofta framgången. Det innebär inte att du som ledare behöver förstå allt om alla och förutsättningarna runt omkring. Men det betyder att du måste ha klarhet i hur ni ska arbeta.

Tillväxthälsningar
Jonas Ulander
Grundare av Tillväxtstudion
linkedin.com/in/jonasulander/