INTERNA PROCESSER

Det är den interna balansen mellan funktioner och avdelningar som avgör resultat i praktiken

Hur de interna processerna mellan avdelningar och funktioner fungerar påverkar resultatet starkt. Alla måste gå åt samma håll för att tillväxtresan ska lyckas.

Vid obalanser och brist i samsyn och kommunikation riskerar låsningar som förlamar arbetet att uppstå. Här har ledningen ett stort ansvar att säkerställa att det fungerar.

Samspelet är avgörande

Många avdelningar innefattas av arbetet med tillväxtresan. I detta är det avgörande att alla är med på tåget. Ofta pratar man om likheter och olikheter i drivkrafter och beteenden, ibland om personligheter som färger. Till exempel blå, gul, grön och röd. Alla dessa måste samspela och acceptera de olikheter man upplever och de situationer som uppstår.

För att få detta att fungera är det viktigt att ha med det i planering och genomförande. Att låta alla som blir berörda få insikt om till exempel ägardirektiv, mål, strategi och nyckeltal. Självklart anpassad efter vad som går att kommunicera öppet och på en rimlig nivå för sin roll. Så att man förstår vad som händer och kan koppla det till sin egen situation.

Var och en avgör själv

När alla vet detta är det upp till var och en att följa med och acceptera resan. Och det blir samsyn och motivation som grund. Med de som inte följer blir det ledningens uppgift att stämma i bäcken.

Fungerar inte det så är det naturligt att skilja av individen från sin uppgift genom omplacering eller genom att avsluta anställningen.

Ibland krävs svåra beslut

Det är ledningens ansvar att ge alla förutsättningar att förstå och få en chans. Men, och det är viktigt att poängtera, fungerar det inte så finns det bara en väg. Och då ska individen inte stå i vägen för det fortsatta arbetet.

.

Ett steg i Operativa fasen (Vem)