KARTLÄGGNING

För att kunna ta nästa steg är det avgörande att kartlägga och bedöma potentialen

För att kunna ta nästa steg med strategival är det avgörande att kartlägga och bedöma förutsättningarna för att nå framgång. Så att vi inte tar avgörande lånsiktiga beslut som vilar på fel grunder. Gunden för allt arbete med tillväxt är en relevant uppfattning om förutsättningarna, och sannolikheten, att lyckas. Med en god bild av omvärld och direkta förutsättningar i större och mindre perspektiv, interna och externa, macro coh micro, går det att skapa sig en väl förankrad bild av verkligheten. Alternativet är att tro och gissa. Men det medför alldeles för stora risker. Istället behövs kartläggningar som grund för alla seriösa tillväxtresor.

Alternativ för vägen framåt

Är det fokus på nya marknader eller segment behövs marknadsundersökningar. För att bedöma potential och konkurrens etc. Är målet att sälja mera på befintliga kunder kan det handla om att dels prioritera upp vilka produkter eller tjänster företaget vill jobba in hos kunderna i kommande steg. I många fall handlar det även om att kartlägga kundernas organisationer för att få en bättre uppfattning om vilka flera beslutsfattare och påverkare som finns och behöver bearbetas.

Portföljutveckling

Ligger fokus på att utveckla nya produkter eller tjänster till sin portfölj är det istället viktigt att utveckla idéer, att jobba kundorienterat och förstås kartlägga potentialen för det man tänker sig. Hur ser marknaden ut, och vad säger kunderna om deras behov och de lösningar man som företag funderar på att börja sälja.

Ger vägledning för strategival

Svaren på vilka val som är rätt och ger högst sannolikhet till framgång finns ofta i kartläggningarna. Att inte göra kartläggningar är riskabelt och för många företag hamnar till slut strategin i papperkorgen då den inte ger ett resultat som matchar målbilden.

.

Ett steg i strategifasen (Vad)