CASE

Läs om nio företagscase

Bygga upp strukturen för en eftermarknadsfunktion
För de företag där möjligheten finns är det en bra väg att fokusera sin tillväxtresa till att utveckla sina affärer inom eftermarknadsområdet. Läs mer ->
Etablering på nya geografiska marknader
För många företag bygger tillväxtresan och målet att göra mera affärer på att etablera sig på nya geografiska marknader med samma erbjudande som man redan arbetar med på andra platser. Läs mer ->
Förstärka affärsfokus i hela organisationen
För många företag ligger grunden för tillväxtresan i att förstärka relationerna till den befintliga kundbasen. I detta är det viktigt att flera delar än marknadssidan kan ta ansvar för och utveckla affärerna på ett aktivt sätt. Läs mer ->
Öka affärsvolymen på ett specifikt kundsegment
En stor del av de företag som vill göra tillväxtresor prioriterar att göra det med fokus på de kundsegment där man redan är väl etablerade. Detta genom att som en del gå djupare in på marknader där man redan är etablerade samt parallellt gå in på nya geografiska marknader. Läs mer ->
Satsning på egna varumärket och produktportföljen
För en del företag handlar tillväxtresan om att göra mera affärer inom det egna varumärket och den produktfölj som finns inom området. I detta företag finns precis som hos många andra behov av att skapa struktur och fokus i arbetet med att sätta det egna varumärket på marknaden på ett effektivare sätt. Läs mer ->
Utveckla affärerna inom egna produktsegmentet
Många tillväxtresor bygger på att göra mera affärer inom sortiment med egna produkter. Detta Case handlar om ett innovativt och offensivt företag som vill utreda förutsättningarna för att starta upp försäljning via återförsäljare. Samt parallellt med detta utvärdera vilka produkter som är det lämpligaste att gå fram med i första läget. Läs mer ->
Utveckla affärerna på nya kundsegment
För många företag är rätt väg för mera affärer att ge sig in i nya kundsegment med de kunskaper, produkter och tjänster, som man förvärvat inom närliggande branscher eller sektorer. På såväl redan aktuella geografier som nya geografiska marknader. Läs mer ->
Att utveckla samspelet mellan marknad och sälj
För många företag handlar möjligheten att bryta igenom informationsöverflödet och få effekt i rådande konkurrens om att vara effektiva och precisa i sin marknadskommunikation. Läs mer ->
Utveckla säljorganisation och interna processer
För många företag som vill skapa tillväxt handlar det om att rikta sina resurser och säkerställa att man uppnår rätt fokusering och pro-aktivitet i säljorganisationen. Läs mer ->