LEDARSKAP FÖR TILLVÄXT

Hur säkerställer vi ett ledarskap som skapar förutsättningar för engagemang och genomförandekraft?

Att leda i tillväxt kommer att handla om att leda i utveckling och förändring. Ledarskap i tillväxtbolag innebär att man står inför utmaningar som bolag som inte går framåt inte behöver handskas med. De som leder kommer att ställas inför alla de möjligheter och utmaningar som arbete med utveckling innebär.

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. I det kommer samsyn och tydlighet på ledningsnivå att vara avgörande. Vi vet att tillväxten, lönsamheten och välmåendet ökar med ett genomtänkt och genomarbetat ledarskap.

Ledningens engagemang avgör

I detta behöver organisationen känna ledningens närvaro och att de som leder arbetet går före och visar vägen som föredömmen. Det bygger den kultur och det engagemang som behövs för gemensam framgång. När detta sker blir det tydligt för organisationen vad som ska utföras och då kan man gå framåt tillsammans. Ett bra ledarskap skapar fokusering och genomförandekraft. Det behövs därför ett ständigt aktivt ledarskap för att skapa de förutsättningar som krävs för en framgångsrik tillväxtresa.

Ledning handlar om tydlighet

En väl genomtänkt och förankrad plan för den önskade tillväxtresan kommer att vara viktig. Men utan rätt ledarskap når inte strategin ut till medarbetarna som ska vara med bidra i genomförandet. Rätt ledning, fokusering och styrning kommer att vara avgörande. Och balansen i dessa avgörande pusselbitar kommer att vara de framgångsfaktorer som skapar tillväxt och lönsamhet i balans med trygga och nöjda medarbetare.

Splittrat ledarskap sänker

Många företag som ger sig ut på tillväxtresor möter utmaningar i ledarskapet. Ofta på grund av att man inte har tillräckligt samspelta och tydliga ledare. Allt detta ställer höga krav på att det finns samsyn om mål och arbetssätt. Faller det så faller ledarskapet. Inget företag på väg framåt har råd med ett splittrat ledarskap. Ansvaret ligger på ledningen att skapa den motivation och drivkraft som leder framåt.