OPERATIV STRATEGI (Hur)

Hur arbetar vi dynamiskt med vår dagliga taktik för att möta alla vågor av utmaningar och möjligheter?

[CORE] I gränssnittet mellan strategi och praktiskt dagligt utförande behövs det en kärna, ett Hur, som blir ett ramverk med vilka operativa strategier, taktik, som ska ge förutsättningar att ligga i framkant ut mot marknaden. 

Det är mellanchefer tillsammans med den operativa personalen som behöver hitta effektiva arbetssätt som skär genom konkurrens och informationsöverflöd.

Som kan hantera de vågor av utmaningar och möjligheter som ständigt uppstår. För att lyckas krävs rutiner för ett dynamiskt arbetssätt som säkerställer ständiga förbättringar.

Fokusering och konsekvens avgör

Som grund behöver fördelningen av resurser anpassas till gjorda strategival för att få kraft i genomförandet. I nästa steg kommer det vara viktigt att organisationen bemannas med rätt funktioner och individer för det som ska utföras i praktiken.

Med basen i det är nästa steg att forma ett starkt totalerbjudande för att möta marknaden. Här tas beslut med vilken affärsmodell som det operativa arbetet ska bedrivas för att skära genom konkurrens och informationsöverflöd.

Totalerbjudandet och valet av affärsmodell kommer behövas för att styra vilka huvudströmmar av aktiviteter som ska bära ut budskap och erbjudande.

Obalanser sänker ofta

Allt för många tillväxtresor har för svag styrning och genomförs med obalanser i bemmaningens motivation. Med otydlighet i vad som ska erbjudas och hur. Med detta som grund blir summan av arbetet ofta dåligt fokus, med inkonsekvens och kortsiktighet. Vilket förstås är totalt förödande för resultatet av tillväxtresan.

Arbetsprocess Operativ strategi (Hur)

Läs om fem steg inom Operativ strategi