OPERATIV (Vem)

Hur skapar vi den spets som krävs för att ligga i framkant med det dagliga marknadsarbetet?

[EDGE] För att strategin ska bära hela vägen och generera önskat resultat kommer tydlighet kring Vem som ska utföra vad och hur att vara avgörande om det faller eller lyfter. Särskilt tydligt är det i den operativa fasen. Annars kommer effekten att utebli och tillväxtresan kommer att misslyckas.

Det är ledningen som tillsammans med mellanchefer som är ansvariga och det handlar om att kravställa och skapa motivation och fokus.

Fungerar inte detta öppnar en av de största fallgroparna som finns upp sig med risker som följd, och dessa är som nämnts tidigare inkonsekvens och splittring.

Bärande moment för framgång

I växlingen till det rent operativa är de avgörande framgångsfaktorerna att styra och mäta, att säkerställa fungerande interna processer samt att fokusera på aktiviteter och effektivitet.

Det är här det händer. Ibland driver det på framåt och ibland låser det sig. Utan tydlig ledning här så faller det. Vi får möta individer som är negativa och upproriska, avdelningar som ställs emot varandra, personligheter som krockar och låser sig. Detta får inte ske om tillväxtresan ska lyckas.

Tydliga ramar och roller

Det finns områden som brukar skapa en god grund och tydlighet i vem som ska göra vad. Med fastställda ramar och rollfördelningar, med nyckeltal som förstärker och tydliggör. Det kan ge transparens och regelbunden feedback kring nuläge och prestation. Här handlar mycket om löpande dialog och när det blir stökigt ett tydligt ledarskap.

Aktivt och tydligt ledarskap behövs

Hela den operativa kraften kommer att vara beroende av ett aktivt och tydligt ledarskap för att komma framåt. Annars uppnås inte spets som behövs i framkant av en tillväxtresa.

Arbetsprocess Operativ (Vem)

Läs mer fem steg i Operativ fas