ORGANISATION

Starkt fokus behöver ligga på att funktioner och individer är rätt för vald strategi

Det är människorna som kommer att verkställa strategierna. Därför behöver starkt fokus ligga på att säkerställa att organisationen, funktioner och individer, är rätt för strategier ska genomföras.

När rätt struktur är på plats ska de arbetssätt som finns tillgängliga kunna utföras effektivt. Här gäller det att ha rätt processer och kompetenser i företaget. Finns inte detta är det hög tid att balansera om.

Rätt spelare på banan

Att möta de direktiv och mål som satts upp för tillväxt handlar till stor del om rätt organisation och bemanning. Det är samma som med idrott. Gruppen behöver disponeras utifrån vilken taktik som ska styra.

För offensivt spel med fokus på tillväxt med nya produkter och tjänster krävs viss kompetens. För den delen av taktiken som ska underhålla befintliga kunder krävs ett annat upplägg.

Tillväxt handlar om att ha rätt spelare på rätt funktion. Både när det gäller ledare och den operativa personalen. Det ställer höga krav på ledningen att utvärdera vad man har och vad man behöver.

Ledningen är ansvarig

Här gäller det att ledningen har den insikt och det beslutsfattande som krävs.

Det kan vara så att funktioner eller individer som funnits med en tid inte är anpassade eller motiverade, eller för den delen har kompetens eller engagemang, för att ta nästa steg. Då behöver gruppen balanseras om och förmodligen behöver någon eller några personer lämna.

Här behövs handlingskraft och direkta lösningar.

Samspelet blir avgörande

Ett effektiv samspel mellan alla avdelningar och funktioner som berörs kommer att behövas för att komma framåt. Rutiner och ledning behövs för att hålla ihop riktningen.

Allt för många gånger fastnar energin som ska riktas framåt i interna låsningar. Vilket blockerar hela tillväxtresan.

.

Ett steg i Operativ strategi-fas (Hur)