POSITIONERING

Det är bärande att veta med vilken position man kan nå framgång i valda strategier

Kopplat till arbetet med val av strategier och fokusområden är det en viktig del att förstå med vilken position man kan nå framgång inom de områden som ska bygga tillväxten.  Oavsett om det handlar om geografiska marknader, produkter eller tjänster.

Man måste veta hur man ska ställa sig i förhållande till konkurrenterna. Och utifrån det anpassa operativa strategier för rätt genomförandekraft.

Vald position styr taktik

I arbetet med att välja position är det avgörande att företaget verkligen har möjlighet att verka i den position man behöver ta. Det kommer att handla om att anpassa utveckling, organisation, erbjudandestrategi, affärsmodeller och
kommunikationsstrategi etc. Att vara konsekvent med vald position. Det måste alltid vara tydligt för marknaden vilken position man finns i och vad man erbjuder.

Position för olika områden

I de lägen man arbetar mot flera marknader och kundsegment kan det mycket väl vara så att man behöver välja olika position för olika prioriterade områden.
Det handlar om att bedöma potential och konkurrenskraft. Förstå sina egna och konkurrenternas starka och svaga sidor. Samt förstå de enskilda marknadernas unika förhållanden och vad som kommer att krävas för att på ett starkt sätt kunna förhålla sig till förutsättningarna.

Rätt positionering avgör

Vid en nyetablering på en marknad eller i ett segment kommer det att vara extra viktigt att förstå och anpassa operativa strategier för positionering. Att ta steget in på en redan satt marknad är utmanande. För att kunna komma in kommer det krävas tydliga fördelar gentemot konkurrenterna.

Innovationskraft, prissättningsstrategi och säljkraft är bara tre av de faktorer som man kommer att behöva förhålla sig till. När man väljer att gå in via ett förvärv kan det se annorlunda ut. Men då möter man andra utmaningar. Inom t ex att säkerställa företagskultur och arbeta effektivt för att nå önskade synergieffekter.

.

Ett steg i strategifasen (Vad)