RÄTT BELÖNING

Det kommer att behövas bra sätt att belöna för att säkerställa effekt och resultat

Motivation och resultat behöver säkerställas med incitament för det engagemang som ska göra tillväxtarbetet framgångsrikt. Det handlar både om att aktivt se och berömma samt att med olika typer av belöningar skapa motivation.

Ledningen behöver därför skapa rutiner och modeller som både skapar engagemang och som driver resultatet på ett starkt sätt.

Det som ska belönas är endast det som bidrar till det resultat som företaget ska leverera. På så sätt skapas tydlighet om vad som premieras och ger grunden för utformandet av rättvisa och motiverande mål och insikter.

Det är alltid ledningens uppgift att säkerställa att engagemanget finns och att goda prestationer och resultat belönas. I det gäller det att hitta de olika sätt som finns av motivera och belöna när det kommer till såväl gruppnivå som individuellt. Att finna vilka motivatorer som kommer att ge tillräcklig fokusering ge förutsättningar för måluppfyllelse på alla nivåer.

Det viktiga ur företagets perspektiv kommer dock alltid att vara att bara belöna det som driver på målen kopplat till ägardirektiv och syften för valda strategier.