RÄTT BEMANNING

Hela tillväxtresan kommer att vara helt beroende av att rätt spelare finns på banan

Hela tillväxtresan kommer att vara helt beroende av att rätt spelare finns på banan. På alla nivåer i organisationen.

Det handlar om avgörande strategisk bemanning och att säkerställa att rätt fokus och drivkraft finns i genomförandet.

I starten på alla nya satsningar behöver bemanningen ses över för att säkerställa att alla funktioner och roller har de kompetenser och det egagemang som krävs för att leverera det som finns i målbild och ägardirektiv.

I detta kan man behöva lägga till och ta bort funktioner och individer. Här krävs starkt ledarskap och i många fall mod. Det kommer att komma tillfällen där den befintliga organisationen blir ifrågasättande och då gäller det att möta upp och både vara relevant och när det behövs ta striderna. Sedan är det ofrånkomligt att individer kan komma att behöva flyttas eller bytas ut och då gäller det att hitta balans i sitt ledarskap.