RÄTT STYRNING

Aktiv styrning som driver mot direktiv och mål kommer att vara direkt avgörande

Aktiv konsekvent styrning som driver mot de mål som ligger som grund för strategival och direktiv är direkt avgörande.

Ledningen behöver med tydliga nyckeltal och processer styra, mäta och motivera på alla nivåer i organisationen för att lyckas.

Rätt styrning kräver rätt nyckeltal och system för uppföljning. Det är ledningens uppgift att säkerställa att mätpunkterna driver framåt enligt uppsatta mål. Och att göra de justeringar som krävs för att det ska vara en effektiv välriktad styrning.

Precision i rutiner och ledningens fokus kommer alltid att vara de springande punkterna för att kunna uppnå framgång enligt plan. Det kommer att behövas regelbundenhet för att skapa tydlighet och konsekvens. Det är i detta moment som resultatet skapas. Som ledare gäller det att förstå att det handlar om att vara ständigt aktiv och engagerad. Annars förloras det fokus som behövs för att kunna nå framgång med tillväxtresan.