RÄTT UPPFÖLJNING

Att utvinna genomförandekraft och uthållighet är helt baserat på aktiv uppföljning

Att utvinna kraft och uthållighet kommer att handla mycket om uppföljning och justeringar. Att se och förstå, och att tydliggöra och coacha för att få optimal effekt av de investeringar som görs.

Effektiv uppföljning baseras på tillgång till data och annan information om hur arbetet löper på internt och externt. IT kommer att vara avgörande och olika typer av kund- och affärssystem, kommer tillsammans med rätt rutiner att ge förutsättningar för rätt underlag och analyser.

Kopplat till uppföljning uppstår utmaningar med att justera i framförallt operativa strategier samt de nyckeltal som styr arbetet.

Görs detta med rätt balans kommer arbetet att vara dynamiskt och kunna kopplas till bra incitamentsprogram. Görs det inte kommer det arbete som lagt ned på att motivera personalen och skapa fokusering att gå förlorat. När ledningen inte följer upp har man varken saklig grund för att berömma eller tydliggöra kravställning mot individer. Och man kommer inte heller att ha fakta för att göra de justeringar i operativa strategier som alltid krävs för att nå framgång.