RESURSSTYRNING

För att driva direkt mot uppsatta direktiv och mål är rätt resursstyrning helt avgörande

Ett bärande steg för att få kraft i genomförandet av valda strategier är att fördela resurser för att sedan kunna anpassa bemanning och riktlinjer mot uppsatta mål. Rätt resursnyttjande baserat på fastställda strategival är avgörande.

Beroende på om företaget väljer att fokusera på att få in nya kunder eller utveckla affärerna hos befintliga kunder behöver företaget säkerställa att fokus riktas rätt. För produkt- och tjänsteutveckling krävs även tydliga satsningar där.

Styra rätt för nästa steg

Det kommer inte att gå att använda samma arbetssätt med samma rutiner och bemanning till att bygga den nya tillväxtresan. Det finns många exempel på företag där resurserna är anpassade till hur det sett ut tidigare och det som gav framgång då. Särskilt tydligt brukar det vara inom marknad och sälj.

Utifrån den klassiska kundtrappan, som är grunden för många CRM-system, kan företag processa och besluta hur resurser fördelat på kompetenser, aktiviteter och andra investeringar ska riktas.

Rätt roller och motivation

Genomförandet kan tyckas som en självklarhet men många företag missar här. Personalen måste ha de kompetenser och drivkrafter som krävs för att utveckla affärerna i den riktning man vill. Här kommer många företag att behöva skruva om och säkerställa att rätt proaktivitet och utvecklingsdriv finns i organisationen.

Både och behövs alltid

Effektiv resursstyrning skapas rätt fokus på de aktiviteter som behövs för att få spets. Två av nyckelfrågorna kommer att vara: Hur stor del av resurserna behöver styras till nykundsbearbetning för att möta målen? Och hur mycket behövs för att underhålla och utveckla befintliga kunder?

En offensiv tillväxtresa kräver att en betyande del av resurserna, tid och pengar, satsas på att vinna nya kunder.

Samtidigt med balans när det kommer till att ta hand om de bärande befintliga kunderna.

.

Ett steg i Operativ strategi-fasen (Hur)