SÄLJLEDNING

Aktiv säljledning kommer att vara en nyckelfaktor som skapar effektivitet och resultat

Inom försäljningsområdet är det vedertaget att om den operativa personalen får regelbunden coachning kommer resultatet att öka. Aktiv säljledning och coachning behöver därför vara på agendan hos alla chefer inom försäljning.

Utmanande och motiverande

Som grund behövs tydlighet genom motiverande och utmanande nyckeltal. Till det incitamentsmodeller som ger förutsättningar att få belöningar som laddar kraft och skapar motivation. Till det drivs många av bonuschanser med kortsiktiga målbilder, t ex tävlingar individuellt eller i grupp.

Påfyllnad ett måste

Det räcker dock inte. För att få fokus i aktiviteterna ut mot marknaden behöver de individer som möter kunderna få regelbunden påfyllnad av kunskap och pepp. De säljare som ligger i spets ut mot marknaden behöver vara av en speciell karaktär för att orka. Det är i stora delar ett ensamjobb.

Ett av de tuffaste uppdrag man kan ha är att springa i spets för organisk tillväxt. Att ständigt vara pro-aktiv och påslagen. Det är i det arbetet man behöver stöd i form av coachning.

Coachande ledarskap lyfter

Här behöver närmsta chef bidra. Genom att möta upp den individuella säljaren i samtal och även genom sambesök ute hos kund.

Även de mest erfarna säljarna behöver detta stöd. Bra områden att fokusera på i coachningen kan vara att ta upp svåra situationer och jobba med lösningar, samt sätta kortare utmanande mål som håller drivkraften levande.

Inte alltid det man tror

Som ledare upplever man sig ibland långt från fältet. En del har inte jobbat i spets på många år. Det är då viktigt att förstå att detta inte är det som önskas mest av medarbetarna.

Det handlar sällan om att man behöver lära sig helt nya saker. Mera om inspiration och att ha någon som hjälper med att vrida och vända på situationer och utmaningar

.

Ett steg i Operativa fasen (Vem)