SÄLJORGANISATION

Med rätt individer och styrning kommer säljorganisationen att skapa stark effekt

Det företag som har rätt balanserad säljorganisation och bra säljledning kommer alltid att ha högst sannolikhet att vara vinnare. Rätt bemanning, kompetenser och styrning kommer att vara avgörande.

Till det kommer Pro-aktivitet för att bygga relationer och förtroende samt att möta kunden vid rätt tidpunkt i dennes köpprocess alltid att vara det som skapar framgång.

Vinnare och förlorare 

De företag som sitter och väntar eller lägger sina resurser på fel plats vid fel tidpunkt kommer att vara förlorarna. Det är vedertaget att man kommer att förlora ett antal procent omsättning, beställare och lönsamhet för varje år som går.

Vinnarna är de som ser till att man har rätt laguppställning. Teamet behöver alltid balanseras med kompetenser. Precis som i vilket lag som helst. Har man inte det är det upp till ledningen att agera och förändra.

Inventera kompetenser och drivkrafter, balansera om, byta positioner, och koppla till nya, ibland individuella, nyckeltal. Samt fylla på med nya drivande individer. Här är det viktigt att inte bli sentimental.

En klassisk fallgrop

Ingen får leva på gamla meriter. Individer behöver förstå vad som driver resultatet och att det inte alltid är de som varit med längst som bidrar bäst och tjänar mest.

Det som saknas är ofta de som ska springa på nya affärer hos nya och befintliga kunder. De som skapar nya möjligheter. Det som det ofta finns för mycket av är individer som inte driver framåt och utvecklar nya affärer. Som för ofta blir stillasittande och re-aktiva.

Förutse individuell potential

Ett bra stöd för företag som vill göra tillväxtresor och vill säkerställa bemanning och proaktivitet är SPQ. En metod som ger svar på med vilken sannolikhet aktuell individ kommer att leverera pro-aktivitet i den omfattning som behövs för tillväxt

.

Ett steg i Operativa fasen (Vem)