STRATEGI (Vad)

Hur formar vi rätt strategi och stomme för att säkra fokusering och effektivt resursnyttjande?

[BASE] Som grund för varje framgångsrik tillväxtresa behöver det finnas en väl avvägd strategi. Ett tydligt Vad. I denna fas görs de avgörande grundval som ska styra arbetet. En stomme som skapar långsiktighet och säkerställer fokusering och konsekvens över tid.

Det är företagets högsta lednings ansvar att sätta det fundament som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Som ska säkerställa effektivt resursnyttjande. Sockeln som alla operativa beslut kommer att vara baserade på.

Ett tydligt direktiv är grunden

Det handlar om att baserat på ett tydligt ägaredirektiv bygga strategier baserade på rätt fakta och förståelse. På så sätt får man en trovärdig och väl motiverad väg framåt. Som är tydlig för såväl ledning som operativ personal. Därigenom skapas fokus och det engagemang som kommer att vara nyckeln för gemensam framgång.

Viktiga steg för ledningen

Ledningen behöver ha en tydlig bild av bakgrund och förutsättningar. Och för att basera beslut på rätt faktorer är det avgörande att analysera och förstå de interna och externa faktorer som kommer att påverka. Sedan, innan det är dags att slå fast vägen fram genom strategival behöver alla företag kartlägga verkligheten. Sedan kan företaget börja rita kartan, och fatta beslut om vilka strategier som ska bära framåt, och med vilken position man kan skapa rätt förutsättningar för framgång.

En tydlig fallgrop

Många små och medelstora företag ger sig ut på tillväxtresor baserat på idéer och motivation snarare än ett bra ägaredirektiv. Detta innebär svårigheter att sätta rätt strategier med en havererad tillväxtresa som följd.

Arbetsprocess Strategifasen

Läs om fem steg i Strategifasen