Ladda ned häftet om systematisk tillväxtledning kostnadsfritt

VD-tidningen är en viktig kunskapskanal för många företagsledare. I sina senaste nummer har man lyft fram Tillväxtstudion och Jonas Ulander som en del i sin verktygslåda där man arbetar med landets bästa konsulter.

Fokus har legat på att ge dig som ledare en strategiskola med faser och steg som ger starkare genomförandekraft och resurseffektivitet i tillväxtarbetet.