STRATEGIVAL

Att göra strategival handlar om att välja väg och arbetssätt för långsiktig fokusering

Att göra ett strategival handlar om att bestämma sig för hur man ska fokusera övertid för att bryta igenom. Med ett ägardirektiv som målbild och en bra nulägesanalys kan vi börja rita kartan.

I grunden handlar det om att besluta i vilken omfattning man som företag ser sig växa organiskt respektive förvärv. Det vill säga genom egen nyförsäljning och genom förvärv av andra verksamheter. Till det formar man sedan operativa strategier  som styr det dagliga arbetet för att skapa genomförandekraft.

Detta kapitel fokuserar på organisk tillväxt. Men de arbetssätt som finns i boken kommer också att vara aktuella vid förvärv och konsolidering och utveckling av dessa verksamheter.

Vägval för lång resa

Hur ska vi växa och vad ska vi göra. Tillväxt genom nykundsbearbetning och nå nya kunder på nya marknader. Eller på befintliga kunder. Vägval vi står för i all tillväxt. Det går att göra både och. Och har man resurser ska man också försöka fördela resurserna därefter. Snabbaste vägen till mera affärer ligger på befintliga kunder. Men samtidigt vägen till mera kraftfull tillväxt att växa på nya marknader och kunder.

Parallella beslut

Parallellt så behöver man också ta beslut om produkter och tjänster. Har vi det vi behöver eller behöver vi komplettera. Vilken profil har vi. Är vi en Leader som vill visa vägen med nyheter, kunskap och utveckling eller är vi en Follower som
utvecklar genom att följa andra och tar efter deras sätt att arbeta med sitt erbjudande. Ingen av dom strategierna är fel.

Val som ger kartan framåt

För var och ett av dessa val finns arbetssätt kopplat till operativa strategier och praktiskt vardagligt arbete. Som i nästa led skapar konsekvens och kraft i genomförandet. Penetration avser att gå djupare in på redan befintigt segment eller marknad. Marknadsutveckling leder arbetet med nya marknader och segment. Produkt- och/eller tjänsteutveckling är det forskning och utveckling som leder.

.

Ett steg i strategifasen (Vad)