Hur ska man kunna styra om man inte har långsiktiga mål för företaget?

Om man inte vet vart man ska hur lätt är det då att bestämma sig för vilken väg man ska åka? Ja sanningen är väl att varken instinkt, erfarenhet eller Google Maps kommer att kunna hjälpa till särskilt bra!

Ändå möter jag många företag som saknar en långsiktig målbild. Åtminstone en dokumenterad, väl genomtänkt och resurssatt målbild som man planerar sin verksamhet utifrån. Luddiga uppskattningar och beskrivningar finns det betydligt flera av. Men, och sanningen är (jag vet att jag är klumpig och riskerar ”backfire” på den här…) att det duger inte om företaget ska kunna skapa tillväxt på ett lönsamt sätt.

Det är ägarens skyldighet att ha en långsiktig målbild. Mot sig själv och inför de som ger av sitt liv och sitt förtroende att vara anställd i företaget. Dessutom är det helt grundläggande om man ska ha en person i en ledande befattning (VD) som man betalar för och kräver ett resultat av.

Det är bara genom att arbeta med långsiktiga mål inom strategiska områden som företagets ledning kommer att kunna styra och mäta måluppfyllelsen. Och det är förstår bara då man kan planera verksamheten och styra långsiktigt och konsekvent för att uppnå målen.

Det finns några tips kring det med ägardirektiv som jag vill bjuda på, dom kommer här:

  • Ägarens arbete
    Det handlar om ett arbete där ägare ska processa fram och sätta långsiktiga mål, ett ägardirektiv, för verksamheten som sedan blir en kravspecifikation till den som leder verksamheten.
  • Viktiga målområden
    Det är viktigt att du tar med resonemang och målbilder inom flera områden, inte bara ekonomiska parametrar. Målsätt även mjuka faktorer kopplade till mående, motivation och hållbarhet.
  • Regelbunden uppföljning
    Det är viktigt att du sätter nyckeltal för att kunna följa upp regelbundet. Finns det en styrelse ska måluppfyllelsen redovisas och processas minst fyra gånger per år.

Detta är tre viktiga delar när det kommer till ägardirektivet. Sedan finns det förstås annat att ta hänsyn till. Det första ägardirektivet en ägare tar fram kommer naturligtvis inte att vara det bästa. Man lär sig eftersom! Men för den som vill göra det bra från början finns alltid möjligheten att rådgöra med en företagarkollega eller men en specialist på bolagsstyrning.

Vill du ha flera tips och fördjupande frågeställningar och nyckelbegrepp kan du läsa om ägardirektiv i detta häfte

Tillväxthälsningar
Jonas Ulander
Grundare av Tillväxtstudion
https://www.linkedin.com/in/jonasulander/